Priser

Medlemskab.

Medlemskontingent: 500 kr. / år

Stævnemedlemskab: 250 kr. / år


Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer  Betina Pedersen på okonomi.koor@gmail.com

 

Medlemskab af KOOR er obligatorisk for alle der modtager undervisning, har hest/pony opstaldet hos RayPawers eller benytter KOOR's baner/ridehal.

 

Stævnemedlemskab betyder, at man er medlem af KOOR og kan starte stævner – dog uden at benytte KOOR’s faciliteter. Med et stævnemedlemskab har man ikke stemmeret ved generalforsamlingen og kan ikke stille op til bestyrelsesposter.

 

Ridehuskort.

Priser:

150,- / mdr. for ikke-opstaldede, som modtager ugentlig holdundervisning

350,- / mdr. for ikke-opstaldede, som ikke modtager ugentligt holdundervisning.

 

Ridehuskort er gældende pr. hest

Ridehuskort er inkl. opstaldning hos RayPawers.

 

Hvis du ønsker ridehuskort til din hest, skal du henvende dig til kassereren Betina Pedersen på okonomi.koor@gmail.com

 
Holdundervisning (pr. måned) pr. 1/4-16 pr. 1/4-16
Elever under 18 år Elevpony/-hest Egen pony/hest
1. time pr. uge 320 kr. 300 kr.
2. time pr. uge 270 kr. 250 kr.
     
Elever over 18 år    
1. time pr. uge 345 kr. 325kr.
2. time pr. uge 295 kr. 275 kr.
     
Lørdagshold - 45 min 270 kr.  
     
Voltige * 250 kr.  
     

Ene-undervisning pr. lektion ved Anja eller Maja

200 kr. 200 kr.

Ene-undervisning pr. lektion ved Jack eller Jeff

250 kr. 250 kr.

*) Prisen er den samme uanset hvilke hold, man ellers går på.

Der tages forbehold for ændringer.

Privatundervisning af RayPawers.

Alle ryttere kan få privatundervisning af Jack og/eller Jeff.

Dette kan dog ikke gøres på faste tidspunkter hver uge og skal aftales fra gang til gang.

 

Ring til Jack på 40 62 49 10 eller

Jeff på 30 89 80 59 og aftal nærmere.

 

Læs mere om RayPawers her.

Betaling

Faktura bliver fremsendt pr. mail, derfor er det vigtigt, at vi har en gyldig mail-adresse. Hvis der skiftes mailadresse, er dette ikke en gyldig grund til ikke at betale. Venligst giv besked om ny mail-adresse til kassereren Betina Pedersen på okonomi.koor@gmail.com

Medlemskontigent opkræves i januar. (Tilbagebetales ikke ved udmelding)

Betalingsfristen er den 15. i måneden. Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr på 50 kr.dk

Hvis man ikke deltager i undervisningen, vil man blive opkrævet for dette alligevel, medmindre man framelder sig som beskrevet nedenfor.

Restance til KOOR

Såfremt der fremkommer restance til KOOR, svarende til 3 mdr. undervisning, vil der ikke kunne modtages undervisning (hold eller privat) indtil det skyldte beløb er betalt eller der er indgået en afdragsordning med bestyrelsen/kassereren.

 

Framelding holdundervisning

Framelding til næste måneds undervisning skal ske senest 1. i måneden til underviser eller kasserer ( okonomi.koor@gmail.com)

. I tilfælde af framelding kan der ikke garanteres plads på samme hold senere hen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eneundervisning aftales med Maja eller Anja. Pris: kr. 200,- pr. lektion. Afregning skal ske direkte til underviseren.

Eneundervisning hos RayPawers aftales direkte med Jack og/eller Jeff. Her vil afregningen foretages direkte til RayPawers.

Børn og unge under 18 år skal have en forældre til at aftale alt eneundervisning.

Leje af elevpony eller -hest koster kr. 100,- pr. time og skal aftales med Maja eller Raypawers. Børn og unge under 18 år skal have en forældre til at aftale dette.