REGLER FOR FÆRDSEL I - PÅ OG OMKRING KLUBAREALET: 

 • FaciliteterFor at benytte klubbens faciliteter skal ekvipagen modtage ugentlig undervisning samt være medlem af klubben.
 • Åbningstider. Klubbens åbningstider skal overholdes.
 • Sikkerhed, <18 årDet er ikke tilladt at omgås ponyer og heste i stalden, ride i hallen eller på udendørsbanerne, hvis man er under 18 år og er alene på stedet.
 • Sikkerhed, hjelmAlle under 18 år skal bære ridehjelm under ridning samt under op/afsadling af elevheste/ponyer. Øvrige bedes foregå med et godt eksempel og bære ridehjelm. 
 • Sikkerhed, springAlle under 18 år skal bære sikkerhedsvest og alle skal bære hjelm ved springning. 
 • UndervisningAl undervisning foretages af klubbens ansatte undervisere, dog må forældre gerne hjælpe sine børn, når der ikke rides på hold. 
 • SpringmaterialeIngen må benytte springmateriellet uden at underviser er til stede. 
 • Fri-ridning. Når der undervises hold, kan friridning aftales med underviseren. Det er kun underviseren, der afgør, om det kan tillades. 
 • Ride-færdselsregler. Der rides altid venstre mod venstre. 
 • Longering. Maks 1 longering på bane og kun i det omfang, der gives tilladelse til fra de øvrige ryttere. Det må ikke være til gene for øvrige ryttere. Der må maks være 2 andre ekvipager i ridehallen, når der longeres.
 • Løse hest i hallenHeste må ikke lukkes løs i hallen, med mindre det er under kontrollerede forhold.
 • Op- og afsidningOpsidning og afsidning skal altid foregå på midten af cirkelvolten, med hestens hoved væk fra stalden. 
 • Skridtes i hallenDer skridtes indenfor hovslaget på begge volter. 
 • Hensyn og omtankeRidningen skal være præget af hensynsfuldhed og omtanke - der indstilles til at tage størst mulig hensyn til andre ryttere. 
 • FærdselAl færdsel på klubbens arealer foregår på eget ansvar. 
 • Ild og rygningBrug af åben ild og tobaksrygning i stalden er strengt forbudt. Overtrædelse kan resultere i bortvisning. 
 • RygeforbudDer er rygeforbud i rytterstuen og ridehallen (iflg. Loven om Røgfrit Miljø). 
 • HingsteDer må ikke forefindes hingste, uden særlig aftale/godkendelse med berider.
 • Hunde, generelt. Hunde skal føres i snor på alle udearealer, stalden og ridehallen.
 • Hunde i RytterstuenIngen hunde må være i rytterstuen.
 • Hunde-høm-hømAlle hunde-efterladenskaber skal samles op og smides ud.

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

- Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter.

- Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

- Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år

- Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

- Før altid en hest i trense eller træktov

- Løb eller råb ikke i stalden

- Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet

- Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

- Du må aldrig anvende sporer uhæmmet

- Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn

- Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred

- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

- Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.

- Kend klubbens regler for ridning på bane

- Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i "fri ridning" uden undervisning

- Du skal have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil for at lukke eller hente heste på folden

- Kend klubbens forholdsregler ved brand

- Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.